Werkwijze

Home » Werkwijze

Werkwijze

Wij houden wekelijks spreekuur in een rustige omgeving waar u op een discrete wijze uw vragen kunt stellen en uw problemen aan ons voor kunt leggen. U hoeft hierbij uw naam, adres of andere persoonsgegevens NIET aan ons bekend te maken.

Wel is het soms handig wanneer u schriftelijke stukken et cetera, meebrengt die op uw hulp/adviesvraag betrekking hebben, zodat we u beter kunnen adviseren of verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die werkt op basis van zogenaamde ’toevoeging’.

Zie >> rechtsbijstand toevoeging

Wij streven ernaar u in één gesprek van voldoende advies te kunnen voorzien of u op een juiste wijze te kunnen verwijzen naar derden.

Indien dit niet lukt, dan maken we een nieuwe afspraak om u op een zo kort mogelijke termijn antwoord op de door u gestelde vragen te kunnen geven.
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin we u kortstondig rechtsbijstand zullen verlenen, door bijvoorbeeld namens u een brief op te stellen en te versturen, een telefoontje te plegen, u te begeleiden bij een gesprek, een klacht voor u in te dienen (bij politie, gemeente, UWV, et cetera). Bemoeienis van een jurist van onze rechtswinkel doet vaak wonderen….opent vaak deuren die voor u gesloten bleven…

Wij hebben geen enkele commerciële binding met een religieuze, politieke of andere groepering of instelling. Hierdoor kunnen wij ons – met betrekking tot onze diensten / adviezen aan u – volkomen onafhankelijk en objectief opstellen. Wij zijn vrijwilligers, met een schat aan ervaringen, achtergronden en opleidingen op vele rechts- en andere gebieden en geven u een zo goed en verantwoord mogelijk advies, of verwijzen u naar de instanties die u verder kunnen helpen, met het doel uw problemen opgelost te krijgen.

Dit doen wij geheel GRATIS: onze adviezen / verrichtingen / verwijzingen zijn dan ook geheel vrijblijvend en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u onverhoopt als gevolg van onze verrichtingen zou lijden.

Artikel 4. Statuten Stichting Rechtswinkel Bernheze Geen aansprakelijkheid voor verleende rechtshulp.
1. Hoewel door de Vrijwilligers van de Stichting bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting telkens uiterste zorgvuldigheid wordt betracht die in alle redelijkheid betracht kán worden, kan schade als gevolg van het opvolgen van de door de Vrijwilligers van de Stichting gegeven juridische adviezen en de aldus verleende rechtshulp nimmer voor honderd procent worden uitgesloten; het blijft dan ook te allen tijde de beslissing van de hulpvrager zélf, en (dus) voor haar/zijn eigen verantwoording, om de gegeven adviezen op te volgen en de verleende rechtshulp op eigen risico en voor eigen rekening te aanvaarden.
2. De Stichting acht zich dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de door haar Vrijwilligers gegeven adviezen, verwijzingen naar derden of verleende rechtshulp.

Ruim 35 jaar ervaring binnen de commerciële juridische dienstverlening en het rechtswinkelwerk

Rechtswinkel Bernheze is opgericht door iemand met vele jaren ervaringen binnen de commerciële juridische dienstverlening en het rechtswinkelwerk. Dit is de derde rechtswinkel waar hij als vrijwilliger actief is en de tweede die hij opricht. De eerste rechtswinkel bestaat al ruim 35 jaar en de tweede sinds een jaar, en met groot succes! Door verhuizing naar Heesch wil de oprichter deze expertise niet verloren laten gaan én… hij vind het heel leuk en nuttig om te doen!

De oprichter van Rechtswinkel Bernheze heeft al bijna dertig jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van rechtenstudenten. Dus voor diegene die zich bij ons melden is dit een unieke ervaring om praktijkervaring op te doen en hierbij te worden begeleid door een professionele senior docent rechten.

Wij hebben geen enkele commerciële en/of inhoudelijke binding met overheden, met een religieuze, politieke of andere groepering of instelling, etc. Hierdoor kunnen wij ons – met betrekking tot onze diensten / adviezen aan u – volkomen onafhankelijk en objectief opstellen.

Wij bestaan uit louter vrijwilligers, met een schat aan juridische ervaringen, achtergronden en opleidingen op vele rechtsgebieden, en gaan u zo goed en verantwoord mogelijk adviseren, verlenen u kortdurende rechtsbijstand, of wij verwijzen u naar instanties / advocatenkantoren, notaris, etc. die u verder kunnen helpen om uw problemen opgelost te krijgen.

U kunt op discrete wijze uw vragen stellen en uw problemen aan ons voorleggen.

Let’s work together

Wij hebben nog plaats voor vrijwilligers!
Het liefst afgestudeerde juristen.
Er is begeleiding door ervaren juristen.