Rechtsgebieden

U kunt bij ons terecht met vragen of problemen op het gebied van:

Arbeids- en ontslagzaken, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, etc.

Huur en verhuur (woonruimte, etc.)

Bezwaar tegen besluiten van instanties, gemeente, UWV, belastingdienst etc.

Burenrecht, woonoverlast, buur gerelateerde conflicten

Erfrecht, erf- en schenkbelasting

Jeugdrecht, jeugdbescherming, kindermishandeling, huiselijk geweld, stalking, ongewenste onzedelijke handelingen, discriminatie, wet maatschappelijke ondersteuning etc.

Strafrecht, bekeuringen, strafbeschikkingen etc.

Gezondheidsrecht, patiënten rechten, klachten tegen medische behandelaars etc.

Uitkeringen

Echtscheidingen en alimentatie

Koop- en andere contracten

Schadevergoedingen, schade bij verkeersongevallen, verkeersoverlast, verkeersgevaarlijke situaties, etc.

Consumentenrecht, koop- en andere contracten, “Algemene Voorwaarden” (de beruchte kleine lettertjes)

Diverse andere rechtsgebieden

U kunt op discrete wijze uw vragen stellen en uw problemen aan ons voorleggen.

Let’s work together

Wij hebben nog plaats voor vrijwilligers!
Het liefst afgestudeerde juristen.
Voor studenten Recht is er begeleiding / ondersteuning door ervaren juristen.
Bij ons MOET je niets en jij bepaalt zelf wanneer je op dinsdagavond als vrijwilliger samen met ons spreekuur houdt.
Sommige vrijwilligers zijn er vrijwel iedere dinsdagavond, sommige één maal per maand.