Rechtswinkel opgestart!

Steeds meer mensen komen maatschappelijk in de verdrukking, leven onder de armoedegrens, etc., steeds meer vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld en onderdrukking, echtscheidingen komen nog steeds veel te vaak voor, steeds meer kinderen zijn van dit alles het slachtoffer, nog steeds krijgen vrouwen te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt, etc.., steeds meer mensen zijn het slachtoffer van onbehoorlijke, soms onmenselijke behandeling door overheden, belastingdienst, UWV, (rapport ‘Ongekend Onrecht’, Toeslagenaffaire…), nog steeds worden mensen om oneigenlijke redenen of te gemakkelijk ontslagen, steeds minder mensen komen in aanmerking voor rechtsbijstand die door de overheid (gedeeltelijk) wordt vergoed (de zgn. “pro deo advocaat”), etc. etc.

 • Steeds meer mensen hebben dus ons GRATIS juridisch advies / juridische bijstand en andere steun dan ook hard nodig!
 • Wij nemen hiermee dan ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Wellicht goed om te vermelden dat Rechtswinkel Bernheze is opgericht door iemand met vele tientallen jaren / een schat aan ervaringen binnen de commerciële juridische dienstverlening en het rechtswinkelwerk: dit zou de derde rechtswinkel worden waar hij als vrijwilliger actief is en de tweede die hij opricht. De eerste rechtswinkel bestaat al ruim 35 jaar en de tweede sinds een jaar; en met groot succes! Door verhuizing naar Heesch wil hij deze expertise niet verloren laten gaan (én hij vind het heel leuk en nuttig om te doen ????).
 • Ook heeft hij al bijna dertig jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van rechtenstudenten: voor hen die zich bij ons melden een unieke ervaring om praktijkervaring op te doen en hierbij te worden begeleid door een professionele senior docent rechten.
 • Rechtswinkel Bernheze bestaat uit een team vrijwillige juristen (Meesters in de Rechten / Masters), ervaren in de juridische dienstverlening, het verzorgen van rechtenonderwijs, begeleiden van rechtenstudenten, etc. en vergevorderde rechtenstudenten en andere relevante specialisten die periodiek in Heesch spreekuren zullen gaan verzorgen voor bewoners en kleine ondernemers van Bernheze die tegen juridische problemen aanlopen, die in aanvaring zijn gekomen met “het recht”, etc., die ze niet zelf kunnen oplossen, of juridische vragen hebben waar ze geen antwoord op kunnen vinden, en voor wie de drempel (om welke reden dan ook) te hoog is om commerciële (betaalde) juridische hulp in de arm te nemen.
  – Wij helpen u graag op weg naar een oplossing.
  – Dit zullen we zo laagdrempelig mogelijk doen.
  – U kunt ons spreekuur zó bezoeken, u kunt bij ons zó binnenlopen, zonder vooraf een afspraak met ons te hoeven maken.
  – U hoeft bij ons NIET uw naam, adres, of uw andere persoonsgegevens te geven: u kunt bij ons volkomen anoniem uw verhaal doen, uw problemen aan ons voorleggen.
  – Wij hebben allen een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle gegevens die u ons verschaft.
  – Wij zijn geheel onafhankelijk en objectief.
  Dit maatschappelijk nuttig werk doen wij geheel kosteloos.
 • Wij hebben geen enkele commerciële en / of inhoudelijke binding met overheden, met een religieuze, politieke of andere groepering of instelling, etc. Hierdoor kunnen wij ons – met betrekking tot onze diensten / adviezen aan u – volkomen onafhankelijk en objectief opstellen.
 • Wij bestaan uit louter vrijwilligers, met een schat aan juridische ervaringen, achtergronden en opleidingen op vele rechtsgebieden, en gaan u zo goed en verantwoord mogelijk adviseren, verlenen u kortdurende rechtsbijstand, of wij verwijzen u naar instanties / advocatenkantoren, notaris, etc. die u verder kunnen helpen om uw problemen opgelost te krijgen.
 • Dit doen wij geheel kosteloos en belangeloos!
 • U kunt bij ons terecht met vragen of problemen op het gebied van:
  – arbeids- en ontslagzaken, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, etc.,
  – huur en verhuur (woonruimte, etc.),
  – vrouw en kind gerelateerde juridische- of andere problemen (geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld, stalking, ongewenste onzedelijke handelingen / idem intimidatie, discriminatie, etc.),
  – foto’s / filmpjes, etc. zonder uw instemming / tegen uw wens van u op internet of andere gegevensdragers,
  – bezwaar tegen besluiten van overheden / instanties, zoals gemeente, UWV, Belastingdienst, etc. (uitkeringen, navorderingen, etc.),
  – burenrecht, woonoverlast, buur gerelateerde conflicten
  – schade bij verkeersongevallen, verkeersoverlast, verkeersgevaarlijke situaties, etc.
  – problemen met / klachten tegen de politie, handhaving (BOA), of andere opsporingsdiensten (bekeuringen, bestuurssancties, onheuse behandeling, niet professioneel handelen, etc.),
  – betalingsproblemen, schulden, schuldhulpverlening, onterechte incasso-brieven, etc.,
  – jeugdrecht en jeugdbescherming, kindermishandeling,
  – kwesties met betrekking wet maatschappelijke ondersteuning, etc.
  – strafrecht, bekeuringen, strafbeschikkingen, etc.
  – gezondheidsrecht, patiëntenrechten, klachten tegen medische behandelaars,
  – uitkeringen,
  – huwelijk, geregistreerd partnerscha, echtscheidingen en alimentatie, etc.
  – consumentenrecht, koop- en andere contracten, “Algemene Voorwaarden” ( de beruchte kleine lettertjes..),
  – onrechtmatige daad, schadeafhandeling / schadevergoeding,
  – en nog meer rechtsgebieden.Kunnen wij ook geen antwoord op uw vragen geven, dan kunnen wij u vaak toch op weg helpen.Werkwijze
  Wanneer u met een vraag of probleem bij ons komt, kunt u volkomen anoniem uw verhaal aan ons kwijt, u hoeft hierbij NIET uw naam, adres of andere persoonsgegevens aan ons bekend te maken.
  Wel is het soms handig wanneer u schriftelijke stukken, etc. meebrengt die op uw hulp / adviesvraag betrekking hebben, zodat we u beter kunnen adviseren of verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, etc. die werkt op basis van zgn “toevoeging”
  Zie =>> https://www.rechtsbijstand.nl/…/gesubsidiee…/toevoeging/Wij houden wekelijks spreekuur in een rustige omgeving, waar u op een discrete wijze uw vragen kunt stellen en uw problemen aan ons voor kunt leggen. Wij streven ernaar u in één gesprek van voldoende advies te dienen.
  Indien dit niet lukt geven, dan maken we een nieuwe afspraak om u op een zo kort mogelijke termijn een antwoord op de door u gestelde vragen te kunnen geven. Kunnen wij geen antwoord geven op uw vragen, dan kunnen wij u vaak toch op weg helpen.Wanneer u met een vraag of probleem bij ons komt, is het nuttig zijn om alle schriftelijke stukken, etc. mee te brengen, die hierop betrekking hebben, zodat we uw kwestie beter kunnen beoordelen, vereist is dit echter niet.
  Wij streven ernaar u in één gesprek van voldoende advies te dienen of u op een juiste wijze te kunnen verwijzen naar derden. Indien dit niet lukt, dan maken we een nieuwe afspraak om u op een zo kort mogelijke termijn antwoord op de door u gestelde vragen te kunnen geven.
  Er kunnen zich situaties voordoen waarin we u kortstondig rechtsbijstand zullen verlenen, door bijvoorbeeld namens u een brief op te stellen en te versturen, een telefoontje te plegen, u te begeleiden bij een gesprek, een klacht voor u in te dienen (bij politie, gemeente, UWV, etc.), etc. Bemoeienis van een jurist van onze rechtswinkel doet vaak wonderen….opent vaak deuren die voor u gesloten bleven…
  Wij zijn ook te vinden op LinkedIn:… klik hier
 • Mocht u willen reageren op ons initiatief (graag!).