SPONSORS ZIJN ERG WELKOM!

In maart 2022 zijn wij met onze vrijwilligersactiviteiten gestart en hebben inmiddels zo’n 150 bewoners hun weg gevonden naar onze rechtswinkel. Wij schrijven bewust: “onze rechtswinkel”, want wij zijn er dank zij u en voor u! De kwaliteit van onze samenleving, met name die van de gemeente Bernheze, is af te leiden aan de wijze waarop we met onze economisch zwakkere medebewoners omgaan, opkomen voor hun rechtspositie, etc.

Voor vrijwel alle 150 hebben we iets waardevols kunnen doen, hebben we velen uit de problemen kunnen helpen, van goede adviezen kunnen voorzien, etc. Velen hebben wij met raad en vooral ook daad kunnen bijstaan.

Dit deden we graag en we zullen hopelijk nog vele jaren met ons werk doorgaan.

Voor ons werk dienen we kosten te maken: huur spreekruimten, kantoorkosten, kosten website en andere sociale media, telefoonkosten, reiskosten, koffie en thee, kosten Kamer van Koophandel / belastingdienst, drukkosten brochures, porto, advertentiekosten, griffierechten, kosten aan gerechtsdeurwaarders, etc.

Wij, en dus onze doelgroep, zouden u erg dankbaar zijn wanneer u uw waardering voor ons werk en inspanningen zou laten blijken door ons te sponsoren. Elk bedrag is welkom.

Rekeningnummer:

NL44 RABO 0330 0929 79
Tnv. mr. M.J.M. Kievits te Heesch
Onder vermelding van:
Sponsoring Stichting Rechtswinkel Bernheze.