Rechten zwangere en pas bevallen werkneemster

De wetgever heeft voor de zwangere en pas bevallen werkneemster een aantal rechten vastgelegd, omdat zij door haar kwetsbare situatie extra in bescherming moet worden genomen.

Deze rechten luiden:

  • Doorbetaald zwangerschapsverlof; zes weken terugtellen vanaf uitgerekende bevallingsdatum. Uiterlijk vier weken ervoor te starten, de overige twee weken worden bij bevallingsverlof geteld.
  • Doorbetaald bevallingsverlof: tot en met tien weken na de bevallingsdatum, óók als het kind “te laat” is geboren. Totaal beide vormen van verlof: minimaal 16 weken.
  • Aangepast werk; tijdens zwangerschap tot en met 6 maanden na de bevalling en in het geval dat je werkgever risico’s niet / onvoldoende kan wegnemen. Hij moet de fysieke belasting van de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken: er zijn bijv. regels voor tillen en bukken tijdens / na de zwangerschap.
  • Aanpassing arbeidstijden (anders dan de normale tijden!) en rusttijden; tijdens zwangerschap tot en met 6 maanden na je bevalling, regelmatige werktijden en rusttijden, een geschikte afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank), vrijstelling van overwerk en nachtdiensten (behalve als de werkgever de noodzaak kan aantonen). Je kunt niet worden verplicht om langer te werken dan max. 10 uur per dienst, in een periode van 4 weken max. gemiddeld 50 uur per week, in een periode van 16 weken max. gemiddeld 45 uur per week.
  • Extra pauzes; arbeid af te wisselen met één of méér pauzes, buiten de normale pauzes, met een max. van 1/8 deel van de normale werktijd, dus voor een 8-urige dag: max. 1 uur extra pauze.
  • Noodzakelijke (zwangerschaps-)onderzoeken tijdens werktijd; loon wordt doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en reistijd.
  • Borstvoeding en kolven tijdens werktijd; tijdens de eerste 9 maanden van het kind het recht om onder werktijd het kind borstvoeding te geven of te kolven, max. 1/4e van de werktijd per dienst, in een hiervoor geschikte en af te sluiten ruimte, voorzien van een bed of rustbank, tijd besteed aan voeden of kolven moet worden doorbetaald.

Mart Kievits
Medewerker Rechtswinkel Bernheze
(vragen?: info@rechtswinkel-bernheze.nl)