Column Rechtswinkel Bernheze

Recht op transitievergoeding; óók na beëindiging van tijdelijk arbeidscontract?

Ja!

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer dient te betalen bij (voor de werknemer) onvrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; als de werkgever het initiatief neemt om je te ontslaan of je tijdelijk contract niet verlengt (niet bij ontslag op staande voet!).

Deze vergoeding is bedoeld om het voor de werknemer gemakkelijk te maken om een andere baan te vinden, om zich om te scholen of een eigen bedrijf te starten. Dit heet “transitie”. De werknemer is niet verplicht om deze vergoeding hiervoor te gebruiken.

Dit geldt voor zowel werknemers met een vast contract, als met een tijdelijk contract. Oók voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst.

Je hebt zélfs (onder omstandigheden) recht op een transitievergoeding als je zélf ontslag neemt of zélf een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Voor iedereen geldt een opbouw van 1/3 maandloon per gewerkt dienstjaar. Onder loon wordt verstaan: het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand, of, indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen, het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand. Bij de hoogte van deze vergoeding tellen ook mee: vakantietoeslag, eventuele vaste eindejaarsuitkering, overeengekomen vaste en variabele looncomponenten

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren (of een deel daarvan) dat de werknemer in dienst is geweest (méér opvolgende tijdelijke contracten opgeteld). De vergoeding is vanaf 1 januari 2022 maximaal € 86.000. Behalve als een werknemer meer dan € 86.000 per jaar verdient. Dan is de maximale vergoeding gelijk aan 1 jaarsalaris.

Mart Kievits
Juridisch medewerker

Rechtswinkel Bernheze
Kosteloos juridisch advies
Iedere dinsdagavond inloop tussen 19.30 – 20.30 uur
CC De Pas te Heesch