Is de politie verplicht om een aangifte van een strafbaar feit op te nemen?

JA!

Het komt nogal eens voor dat een burger aan het politiebureau komt, of het nummer 0900 – 8844 belt om een afspraak te maken om aangifte te doen, en dat dit door de politie / degene die je aan telefoon krijgt, (botweg) wordt geweigerd. Er zou geen sprake zijn van een strafbaar feit, of het zou slechts een geschil betreffen tussen burgers, dus sprake zijn van privaatrecht, en niet van strafrecht.

Laat je alsjeblieft niet op deze wijze / om deze reden afschepen!

De politie is op grond van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 van het Wetboek van strafvordering VERPLICHT de aangifte of klacht (aangifte tegen echtgenoot, familielid, etc.) in ontvangst te nemen.

Alleen wanneer al op voorhand, zonder enig verder onderzoek, en zonder de minste twijfel, kan worden vastgesteld dat de gedraging of de gebeurtenis die ter kennis van de politie wordt gebracht niet te kwalificeren is als een strafbaar feit, kan een uitzondering worden gemaakt op de wettelijke PLICHT om de aangifte op te nemen, maar dat is nadrukkelijk niet ter beoordeling van een telefonist of een baliemedewerk(st)er aan een politiebureau.

Het is echter nooit de bedoeling dat de opvatting van de politie inzet wordt van een discussie met de persoon die aangifte wil komen doen. Als uitgangspunt geldt gewoon dat de politie verplicht is om de aangifte op te nemen. Voor de diepgravers: dit volgt ook uit de Kamerstukken II, 32468, nr. C Memorie van Antwoord bij “Wetsvoorstel herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken, p 8.”

Dus, mocht iemand hiermee te maken krijgen, mail ons:
info@rechtswinkel-berheze.nl, dan klimmen we voor je in de pen.

Mart Kievits
Juridisch medewerker

Rechtswinkel Bernheze
Kosteloos juridisch advies
Iedere dinsdagavond inloop tussen 19.30 – 20.30 uur
CC De Pas te Heesch