Bijzondere bijstand aanvragen?

Inkomensondersteuning
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/zorg-inkomen-en-sociale-ondersteuning/werk-inkomen-en-uitkering/inkomensondersteuning/

Met een laag inkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra’s doen of geld opzij zetten voor grotere uitgaven, zit er meestal niet in. Extra kosten door bijvoorbeeld ziekte of handicap, kinderopvang of rechtshulp zorgen voor een lastige situatie.

Heeft u onverwachte kosten of kunt u moeilijk uw rekeningen betalen? U kunt een aanvullende vergoeding ontvangen van de gemeente om bepaalde kosten op te vangen of om iets leuks te doen.

De afdeling sociale zaken van de gemeente Meierijstad voert de inkomensondersteuning voor gemeente Bernheze uit.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor speciale schoenen, dieetkosten of extra stookkosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Direct aanvragen via:
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Bijstand_en_financi_le_hulp/Bijstand/Bijzondere_bijstand