DE KOUDE DOUCHE PRIJS RECHTSWINKEL BERNHEZE, april 2023

gaat deze keer naar:

UWBEDRIJFSGEVENSONLINE.NL
en SPONTAAN MEDIA B.V.

Stuitend agressieve verkoopmethode!
Kleine ondernemer als gevolg van cowboypraktijk een duur contract aangesmeerd.

Uwbedrijfsgegevensonline.nl is gevestigd in Badhoevedorp (KvK-nummer 75474190). Hierachter zit volgens opgave van de Kamer van koophandel de onderneming Spontaan Media B.V. te Utrecht en Heerhugowaard (KvK-nummer eveneens 75474190). Deze bedrijven houden zich bezig met het online verstrekken van bedrijfsgegevens van hun klanten, en dát – zal hieronder blijken – op een uiterst brutale manier.

Deze bedrijven blijken namelijk onder één hoedje te spelen met vermoedelijk maar één doel: een hardwerkende klusjesman, cliënt van onze rechtswinkel (Rechtswinkel Bernheze te Heesch), binnen een zo kort mogelijke tijd en zo effectief mogelijk veel geld (€ 484,00 per jaar….) uit zijn zak te kloppen.

Namens Uwbedrijfsgegevensonline.nl en Spontaan Media B.V. trachtte incassobureau, Fair Collect B.V. te Almere (KvK-nummer 85259004) de “schuld” die client jegens schuldeiser(s) zou hebben zo snel mogelijk (binnen enige weken!) te innen, met uiteraard een fikse verhoging wegens buitengerechtelijke incassokosten, rente, etc. (€ 559,85). Achter Fair Collect B.V. blijkt dan weer een andere onderneming te zitten, namelijk JB Holding B.V. te Almere (KvK-nummer: 85252905).

Ga er als kleine ondernemer dan maar aanstaan om een vinger te krijgen achter deze schimmig(e) (ogende) constructie van samenwerkende ondernemingen die binnen een korte tijd “blafbrieven” vol dreigende woorden op je afvuren.

Hoe ging dit alles in zijn werk?

Op enig moment wordt client gebeld door een medewerker van Uwbedrijfsgegevensonline.nl. Binnen welgeteld 13 (!) seconden werd hem een overeenkomst van opdracht door zijn strot geduwd. Uit de handelswijze van deze medewerker blijkt een stuitend gebrek aan fatsoen en kennis van de meest elementaire beginselen van overeenkomstenrecht (immers: aanbod en aanvaarding).

Van deze cowboy-methode is door Uwbedrijfsgegevensonline.nl nota bene zelf een geluidsopname gemaakt.

Hieruit blijkt onder meer het volgende:

  • Deze medewerker stelt zich voor, maar zijn naam noch de naam van zijn bedrijf is nauwelijks verstaanbaar.
  • Tot tijdstip “13 seconden” van deze geluidsopname ratelt de medewerker gehaast een aantal ingestudeerde zinnen af, waarop cliënt slechts verbouwereerd en volkomen overdonderd met een “hmm”, “ja” en “nee” kan reageren. Dit betrof uitsluitend het verifiëren van cliënts gegevens. Hij bevond zich op dat moment druk aan het werk in een hoogwerker met achtergrondgeluiden die het voor hem lastig maakten om goed te verstaan wat er aan de andere kant van de lijn werd afgeraffeld.
  • De medewerker blijkt totaal niet geïnteresseerd te zijn in de antwoorden van cliënt, die binnen deze zeer korte tijd akkoord lijkt te zijn gegaan met de “vrijwillige” opname van het telefoongesprek. Je moet deze geluidsopname vele malen geconcentreerd en zonder hinderlijke achtergrondgeluiden beluisteren, terugspoelen, om te kunnen begrijpen wat deze medewerker binnen 13 seconden stoïcijns opdreunde.
  • Tussen tijdstip “13 – 26 seconden” ratelt de medewerker verder. Op exact het tijdstip “13 seconden” stelt de medewerker al dat er een overeenkomst tussen nl en cliënt tot stand is gekomen, want hij zegt dan:

    “(…)….de periode loopt vanaf 31 oktober 2022, hé? en wordt automatisch stopgezet op 31 oktober 2023”.

De overeenkomst bestaat volgens de medewerker dus al… Direct na tijdstip “13 seconden” vraagt hij cliënt namelijk of hij na een jaar nog even mag terugbellen voor een verlenging van de overeenkomst!

  • Dus, binnen één seconde (óp tijdstip “13 seconden”) zou er al sprake zijn van het bestaan van een overeenkomst tussen onze client en nl. De overige tijd besteedde de medewerker al aan het verlengen van deze overeenkomst en het verifiëren van cliënts gegevens…
  • Op tijdstip “24 seconden” geeft hij cliënt te kennen “dit” in orde te maken… Wat, precies? Daar is hij niet duidelijk over. Voordat cliënt ook maar in de gaten kón krijgen wat zich zojuist precies had afgespeeld, waar dit telefoongesprek over ging, was de medewerker – op tijdstip “26 seconden” – klaar met zijn overval en verbrak het gesprek: hup, weer verdiend, óp naar de volgende “klant”.

Binnen één seconde (precies op tijdstip “13 seconde”) zou een overeenkomst van opdracht tussen Uwbedrijfsgegevensonline.nl en cliënt tot stand zijn gekomen en binnen nauwelijks 11 seconden erna zijn de benodigde gegevens door deze medewerker geverifieerd, met maar één doel: om zo snel mogelijk een factuur van € 484,00 en een herinnering naar cliënt te kunnen sturen en incassobureau Fair Collect B.V (€ 559,85) op hem los te laten. Deze wijze van opereren is een grote schande, niet slechts intermenselijk gezien, maar ook voor de gehele reclamebranche.

Wij, Rechtswinkel Bernheze, deelden zowel Uwbedrijfsgegevensonline.nl, als Spontaan Media B.V., maar ook Fair Collect B.V. schriftelijk mede dat er geen enkele hersencel van cliënt er ook maar ‘n fractie van een seconde over piekert één eurocent naar wie dan ook over te maken en dat wij met graagte een dagvaarding tegemoet zien, omdat dat ons de kans zou geven deze cowboymethoden aan de rechter – en het publiek – voor te leggen.

Zij kozen helaas eieren voor hun geld.

Verschillende malen hebben wij deze ondernemingen hierover schriftelijk benaderd, maar niet éénmaal reageerde men hierop.

Uit onderstaande internetlinken blijkt dat deze bedrijven al jaren lang op een uiterst dubieuze wijze opereren:

Wel triest dat niemand in staat blijkt deze lieden te stoppen!
Deze bedrijven krijgen van ons in ieder geval bij deze de “Koude Douche Prijs” van april 2023!
Gefeliciteerd!
Namens het team van Rechtswinkel Bernheze
https://rechtswinkelbernheze.nl/